AKTUALITY

 • FEAMC symposium: "Interreligious dialogue in Medicine"Tirana (Albania), 29.4.2023. Program - tu. Záznam sympózia na Youtube (v pôvodných jazykoch) - tu.
 • 103. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 26.4.2023 (16:00-17:50),  Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP  č. 10, téma: "Duchovná starostlivosť v nemocnici - princípy a praktické skúsenosti", hosť: Dp. Mgr. Rudolf Kopinec, vikár Trnavskej arcidiecézy pre duchovnú službu - PLAGÁTIK tu.
 • WEBOVÁ STRÁNKA DUCHOVNEJ SLUŽBY FNsP TRNAVA - tuObsahuje mnoho užitočných informácií, adries, podnetov a materiálov. Vrelo odporúčame!
 • 102. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 29.3.2023 (16:15-17:45),  Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: Krížová cesta zdravotníkov (16:15 - pobožnosť Krížovej cesty, 17:00 - Sv. omša) - PLAGÁTIK tu 
 • 101. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 22.2.2023 (16:00-17:50),  Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektr kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10, téma: "Zaujímavé súvislosti kontroly pôrodnosti", hosť: P. Prof. ThDr. MUDr. Ján Ďačok SJ - PLAGÁTIK tu.
 • II. ročník - Odborný seminár "Význam spirituality u onkologického pacienta", Národný onkologický ústav v Bratislave, Klenová 1, Hlavná budova - 4. poschodie - prednášková sála, sa uskutočnil dňa 3.3.2023 (piatok) 13:00-16:00.
 • 100. mesačné stretnutie KKLZ BA, piatok 10.2.2023 o 16:00, Kostol Navštívenia Panny Márie Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10: Slávnostná Sv. omša pri príležitosti 31. svetového dňa chorých (11.2. - sviatok Panny Márie Lurdskej), celebruje J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita - plagátik tu.
 • V dňoch 9.-11.2.2023 sa v Badíne uskutočnilo stretnutie kňazov vykonávajúcich duchovnú službu v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, prípadne zariadeniach sociálnej starostlivosti - viac tu.
 • Termíny MESAČNÝCH STRETNUTÍ KKLZ Bratislava v letnom semestri 2022-2023 - spravidla 4. streda v mesiaci: 10.2., 22.2., 29.3., 26.4., 31.5. a 28.6.2023.

2023

 • 100. mesačné stretnutie KKLZ BA, piatok 10.2.2023 o 16:00, Kostol Navštívenia Panny Márie Milosrdných Bratov, Námestie SNP č. 10: Slávnostná Sv. omša pri príležitosti 31. svetového dňa chorých (11.2. - sviatok Panny Márie Lurdskej), celebruje J. E. Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup - metropolita - plagátik tu.
Očkovanie proti koronavírusu: Podporujme slovom, dobrou, úctivou radou, príkladom aj duchovnou podporou očkovanie každého, kto sa zaočkovať môže (t.j. kto nemá medicínske kontraindikácie)! Ide o požiadavku zdravého rozumu, úcty k životu a ochrany zdravia, ktorú uplatňujú štátne orgány a podporuje Konferencia biskupov Slovenska. Rozumný a informovaný kresťan, ak môže, očkovanie voči koronavírusu absolvuje - a tiež podporuje. Vie rozlíšiť ideologickú propagandu anti-vakcinačného hnutia a bežné hoaxy a nepravdivé fámy z tejto oblasti. Informácie čerpá z odborne garantovných zdrojov. Spochybňovači očkovania, rozširovači (tým viacej tvorcovia) rôznych fám, hoaxov a neserióznych bombastických správ či vyjadrení, ktoré spôsobujú, že sa ľudia kvôli takýmto anti-informáciám nedávajú očkovať, majú ťažkú morálnu zodpovednosť: minimálne vo vzťahu k 5. Božiemu prikázaniu (Nezabiješ!), ako aj vo vzťahu k Ježišovmu príkazu lásky k blížnemu. Rovnako majú závažnú morálnu zodpovednosť aj tí, ktorí podnecujú alebo realizujú agresívne útoky voči lekárom a zdravotníckym pracovníkom, ako aj tímom, ktoré zabezpečujú očkovanie.

Archív aktualít (na tomto mieste dočasný)

2022
 • 99. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 14.12.2022 (16:00 - 16:50), Kostol Navštívenia Panny Márie, Milosrdní Bratia, Námestie SNP. Program: 16:00 Sv. Omša + Adventná pobožnosť. Plagátik a podrobnosti - tu.
 • 98. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 30.11.2022 (16:00 - 17:50), Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP, téma: Racionálna farmakoterapia a bezpečnosť, hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa. Program: 16:00 Sv. Omša, 17:00 Prezentácia, diskusia a priateľské stretnutie. Plagátik a podrobnosti - tu. 
 • 97. mesačné stretnutie KKLZ BA, 26.10.2022 (streda) 16:00 - 18:50, Kostol Navštívenia Panny Márie a Refektár kláštora Milosrdných Bratov, Námestie SNP - téma: Podnety z Medzinárodnej konferencia MaterCare - „Mothers are Women Too“, Rím, 13.-14.9.2022 (+ Etické vakcíny voči koronavírusu/Covid-19), hosť: prof. MUDr. Jozef Glasa, plagátik - tu.
 • PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV - 24. 9. 2022, Skalka pri Trenčíne. Program: 15:00 Sv. Ruženec, 16:00 Slávnostná sv. Omša. Poznámka: 16. 7. 2016 na Pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne bolo zverené celé slovenské zdravotníctvo vladykom Milanom Lachom pod patronát svätých Kozmu a Damiána.
 • MaterCare Conference “Mothers are Women too”, Rome, 13.-14.9.2022 (svetová konferencia kresťanských gynekológov a iných zdravotníckych pracovníkov starajúcich sa o zdravie ženy, osobitne v chudobných krajinách), ďalšie informácie - tu.
 • FIAMC Congress "Medicine: reparative or transformative? The mission of the christian physician", Rome, 15.-17.9.2022 (svetový kongres katolíckych lekárov a zdravotníkov), ďalšie informácie - tu. Webstránka FIAMC - tu.
 • 2. SVETOVÝ DEŇ STARÝCH RODIČOV A SENIOROV (24. júla) - Posolstvo pápeža Františka - tu. Dekrét Apoštolskej penitenciárie (odpustky) - tu.
 • FEAMC Symposium "Challenges of Competence and Compassion in Contemporary Medicine" sa konalo v Assisi, 27.-28.5.2022. Išlo o európsku konferenciu katolíckych lekárov a zdravotníckych pracovníkov, kontinentálny prípravný kongres pred kongresom FIAMC. Výborný program s veľkým priestorom na diskusiu, možnosť neformálnych stretnutí. Po prvý raz v histórii FEAMC sa konalo v Assisi. Webstránka sympózia (tu budú zverejnené PP a rozšírené abstrakty prezentácii) - tu. Webstránka FEAMC - tu. Krátko o sympóziu v relácii TV Lux "Jeden na jedného" (prof. Jozef Glasa - aktívny účastník) - tu.  
 • 30. SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH - 11. FEBRUÁRA 2022. Posolstvo pápeža Františka - tu (kliknúť!).
 • 96. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 22.6.2022 16:00 - 17:30 (online) - téma: Podnety zo sympózia FEAMC "Challenges of Competence and Compassion in Contemporary Medicine", Assisi, 27.-28.5.2022 (prof. Jozef Glasa a účastníci sympózia zo Slovenska). Plagátik - tu. Krátko o sympóziu v relácii TV Lux "Jeden na jedného" (prof. Jozef Glasa - aktívny účastník) - tu.
 • 95. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 27.4.2022 16:00 - 17:00 (dištančne) - téma: Modlitba za pokoj na Ukrajine a vo svete + prezentácia: Vojna, Medzinárodné humanitárne právo, Ženevské dohovory (prof. MUDr. Jozef Glasa).
 • 94. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 23.3.2022 16:00-17:15 (online) - tradičná KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV. Úmysly: Za zastavenie vojny a spravodlivé vyriešenie konfliktu na Ukrajine, za pokoj vo svete. Za ukončenie pandémie Covid-19. Za zdravotníkov, pacientov a ich blízkych na Slovensku. Za slovenské zdravontíctvo.     
 • 93. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 23.2.2022 16:00-17:00 (online) - téma: Posolstvo pápeža Františka k 30. svetovému dňu chorých (11.2.2022).

2021
 • 92. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 15.12.2021 16:00-17:00 (online) - téma: Adventná modlitba KKLZ BA, vedie br. Peter Tomša OFMCap. 
 • 91.  mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 1.12.2021 16:00-17:00 (online) - téma: Etika a regulácia umelej inteligencie pre zdravie (Odporúčanie WHO/SZO, 2021) (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.).
 • 90. mesačné stretnutie KKLZ BA, streda 27.10.2021 16:00-17:00 (online) - prednáška: Verejné zdravie v globálnej perspektíve - pandémia Covid-19, bioetika, budúcnosť (podnety z workshopu Pápežskej akadémie za život, Rím, 27.-28.9.2021) (prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.).  
 • MaterCare Australia 2021 Virtual Conference - "Ethical Solutions for Contemporary Healthcare Challenges", 2.10.2021, výborný odborný program (v angličtine) - záznam dostupný tu.
 • Mesačné stretnutia KKLZ Bratislava v zimnom semestri 2021/2022 boli kvôli aktuálnej epidemiologickej situácii formou online v termínoch: 27.10.,  24.11., 15.12.2021.
 • NÁVŠTEVA PÁPEŽA FRANTIŠKA NA SLOVENSKU - 12.-15. septembra 2021.
 • 89. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 30.6.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • 88. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 26.5.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • Celosvetová modlitba sv. Ruženca 1.-31.- máj 2021- denne o 18:00 inciatíva sv. Otca pápeža Františka - denne priamy prenos na webstránke Vatican News!
 • 87. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 28.4.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • 86. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 31.3.2021 16:00-17:00 (online). Program - KRÍŽOVÁ CESTA ZDRAVOTNÍKOV. Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • 85. mesačné stretnutie KKLZ BA bolo v stredu 24.2.2021 16:00-17:00 (online). Bližšie informácie a plagátik - tu.
 • Termíny mesačných stretnutí v letnom semestri 2020/2021 - spravidla posledná streda v mesiaci: 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. a 30.6. 2021.
 • Posolstvo pápeža Františka na 29. svetový deň chorých 11.2.2021.
 • Posolstvo biskupa Mons. Cyrila Vasiľa SJ, predsedu Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a SKCH, k 29. svetovému dňu chorých 11.2.2021.   
 • 29. svetový deň chorých 11.2.2021 a slovenskí biskupi.  
 • Mesačné stretnutia KKLZ Bratislava sa konajú už 11 rokov. Prvé sa uskutočnilo 8. februára 2011.
 • SPUSTENIE webstránky KKLZ na novej doméne www.kklz.org od 11.2.2021 - Medzinárodný deň chorých a sviatok P. Márie Lurdskej.  
 • Predchádzajúca webstránka KKLZ Bratislava (2011 - 2019) je nateraz dostupná na adrese www.kklz.sk