Covid-19, očkovanie a etika - vyjadrenia Katolíckej cirkvi 

  • Vyjadrenie subkomisie pre bioetiku TK KBS k stanovisku o.z. Lekárnici za život - zo dňa 5.1.2021.  
  • Stanovisko Konferencie biskupov Slovenska (KBS) k očkovaniu voči Covid-19, zo dňa 8.12.2020.
  • Nóta Kongregácie pre náuku viery o morálnosti použitia niektorých vakcín proti COVID-19, zo dňa 21.12.2020

Covid-19, očkovanie a etika - programy TV.Lux a iné