FEAMC - Európska federácia asociácií katolíckych lekárov (a zdravotníkov) 

  • Dňa 24.9.2021 sa v Ríme uskutočnilo valné a volebné zhromaždenie FEAMC, z ktorého vzišlo nové vedenie európskej federácie (funkcionári výboru - FEAMC Board). V ňom majú už od roku 1994 nepretržite zastúpenie aj slovenskí kresťanskí lekári a zdravotníci. Na Slovensku sa opakovane uskutočnili zasadnutia výboru (pred pandémiou Covid-19 bývali polročne, vždy v inej európskej krajine na pozvanie tamojšej asociácie kresťanských (katolíckych) lekárov a zdravontíkov). V roku 2004 (v dňoch 1.-4. júla) sa v Bratislave uskutočnil 10. kongres FEAMC (bližšie - tu). Programom nového vedenia FEAMC je oživenie aktivít federácie a jej členských národných asociácií. 
  • KONGRES FEAMC 2022, Assisi (Taliansko), predbežný termín 27.-28. mája 2022, je najbližšou plánovanou medzinárodnou akciou FEAMC.    
  • Webová stránka FEAMC - tu (v anglickom jazyku). Obsahuje aktuálne informácie o medzinárodných akciách a rozličných aktivitách či inciatívach kresťanských (katolíckych) lekárov a zdravotníkov v Európe aj v širšom medzinárodnom kontexte. 
  • FEAMC Newsletter - v anglickom jazyku - aktuálne číslo - tu.