FEAMC - Európska federácia asociácií katolíckych lekárov (a zdravotníkov) 

  • Webová stránka FEAMC - tu (v anglickom jazyku)Obsahuje aktuálne informácie o medzinárodných akciách a rozličných aktivitách či iniciatívach kresťanských (katolíckych) lekárov a zdravotníkov v Európe aj v širšom medzinárodnom kontexte. Prináša aj kvalitné materiály a vyjadrenia k aktuálnym problémom.
  • FEAMC Newsletter-Bulletin - pripravuje sa v anglickom jazyku - aktuálne číslo nájdete - tu.
  • FEAMC symposium: Interreligious dialogue in Medicine, Tirana (Albania), 28.-30. apríla 2023FEAMC will hold a symposium on interreligious dialogue and interreligious collaboration in medicine in Tirana, Albania in cooperation with the H.E. Msgr. Simon Kulli, delegate bishop for Health of Albania. Information - here.
  • FIAMC at World Youth Days, Lisbon, 28.7. – 2.8.2023. More information - here.
  • KONGRES FEAMC 2022, Assisi (Taliansko), sa uskutočnil v termíne 27.-28. mája 2022. K dispozícii sú PP prezentácie a abstrakty, pripravuje sa vydanie osobitnej publikácie (v tlači). Bližšie informácie - tu.
  • Dňa 24.9.2021 sa v Ríme uskutočnilo valné a volebné zhromaždenie FEAMC, z ktorého vzišlo nové vedenie európskej federácie (funkcionári výboru - FEAMC Board). V ňom majú už od roku 1994 nepretržite zastúpenie aj slovenskí kresťanskí lekári a zdravotníci. Na Slovensku sa opakovane uskutočnili zasadnutia výboru (pred pandémiou Covid-19 bývali polročne, vždy v inej európskej krajine na pozvanie tamojšej asociácie kresťanských (katolíckych) lekárov a zdravontíkov). V roku 2004 (v dňoch 1.-4. júla) sa v Bratislave uskutočnil 10. kongres FEAMC (bližšie - tu). Programom nového vedenia FEAMC je oživenie aktivít federácie a jej členských národných asociácií.