Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2021/2022
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 27.10., 1.12. (presunuté - mimoriadne 1. streda), 15.12.2021 (tretia streda). 

Pozvánka_1.12.2021_AI WHO.pdf
Pozvánka_27.10.2021_Glasa_PAV 2021.pdf

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2020/2021
Spravidla posledná streda v mesiaci: 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. a 30.6.2021.

Pozvánka_30.6.2021_Ektogenéza človeka.pdf
Pozvánka_26.5.2021_Problém úprav genómu.pdf
Pozvánka_28.4.2021_Problém triáže.pdf
Pozvánka_31.3.2021_Krížová cesta zdravotníkov.pdf
Krížová cesta chorých_Lurdy_2008_zastavenia_OBR.pdf
Via crucis 2005_Colloseum_Benedikt XVI.pdf
Pozvánka_24.2.2021_29. MD Chorých.pdf