Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2022/2023

Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 24.9. (výnimka - nedeľa), 25.10., 22.11. a 13.12.2023 (výnimka - 2. streda)  

105. mesačné stretnutie KKLZ BA sa koná ako "PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV" na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, dňa 24.9.2023 (Nedeľa), pútnická sv. Omša o 10:30, celebruje vladyka Mons. Milan Lach SJ, predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku TK KBS. Bližšie informácie o programe púte budú k dispozícii na tomto mieste. PLAGÁTIK - program pútí na Skalke - tu.
PLAGÁTIK -
PROGRAM PÚTE A ĎALŠIE INFORMÁCIE - nižšie, aj tu

Púť zdravotníkov, Skalka pri Trenčíne, 24.9.2023.pdf
 

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2022/2023

Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 10.2., 22.2., 29.3., 26.4. a 28.6.2023  

Pozvánka 28.6.2023_FEAMC Tirana 2023.pdf
Pozvánka 26.4.2023_Dp Rudolf Kopinec_DS vo FNsP Trnava .pdf
Pozvánka_29.3.2023_Krížová cesta zdravotníkov.pdf
Pozvánka 22.2.2023_P Jan Dacok SJ.pdf
Pozvánka 10.2.2023_SvOmša MDCh_11.2.2023.pdf
 

ARCHÍV PROGRAMOV MESAČNÝCH STRETNUTÍ 2020-2022

Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2022/2023
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 24.9., 26.10., 30.11., 14.12. (druhá streda) 

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2021/2022
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 23.2., 23.3., 27.4., 25.5. (FEAMC Assisi), 22.6. 2022 

Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2021/2022
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 27.10., 1.12., 15.12.2021 (tretia streda). 

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2020/2021
Spravidla posledná streda v mesiaci: 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. a 30.6.2021.