Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2023/2024

Spravidla štvrtá streda v mesiaci (+ výnimky): 12.2., 20.3., 2.6.2024

Púť zdravotníkov BA_2.6.2024.pdf
Pozvánka 109. Krížová cesta zdravotníkov 20.3.2024.pdf
 

ARCHÍV PROGRAMOV MESAČNÝCH STRETNUTÍ 2020-2023

Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2023/2024

Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 24.9. (výnimka - nedeľa), 25.10., 22.11. 

Pozvánka 22.11.2023_Glasa_Syntetické ľudské zárodky.pdf
Pozvánka 25.10.2023_Prof-J-Ďačok SJ_Bioetika 2023.pdf
Púť zdravotníkov, Skalka pri Trenčíne, 24.9.2023.pdf

105. mesačné stretnutie KKLZ BA sa konalo ako "PÚŤ ZDRAVOTNÍKOV" na pútnickom mieste Skalka pri Trenčíne, dňa 24.9.2023 (Nedeľa), pútnickú sv. Omšu o 10:30, celebroval vladyka Mons. Milan Lach SJ, predseda Rady KBS pre pastoráciu v zdravotníctve a Subkomisie pre bioetiku TK KBS. PLAGÁTIK - program pútí na Skalke - tu. PLAGÁTIK - PROGRAM PÚTE A ĎALŠIE INFORMÁCIE - viď vyššie, aj tu

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2022/2023

Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 10.2., 22.2., 29.3., 26.4. a 28.6.2023  

Pozvánka 28.6.2023_FEAMC Tirana 2023.pdf
Pozvánka 26.4.2023_Dp Rudolf Kopinec_DS vo FNsP Trnava .pdf
Pozvánka_29.3.2023_Krížová cesta zdravotníkov.pdf
Pozvánka 22.2.2023_P Jan Dacok SJ.pdf
Pozvánka 10.2.2023_SvOmša MDCh_11.2.2023.pdf
Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2022/2023
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 24.9., 26.10., 30.11., 14.12. (druhá streda) 

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2021/2022
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 23.2., 23.3., 27.4., 25.5. (FEAMC Assisi), 22.6. 2022 

Mesačné stretnutia - termíny a program - zimný semester 2021/2022
Spravidla štvrtá streda v mesiaci: 27.10., 1.12., 15.12.2021 (tretia streda). 

Mesačné stretnutia - termíny a program - letný semester 2020/2021
Spravidla posledná streda v mesiaci: 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. a 30.6.2021.