O NÁS 

Sme neformálny klub kresťanských lekárov a zdravotníckych pracovníkov z Bratislavy a širšieho okolia.

Na našich pravidelných stretnutiach a príležitostných akciách radi privítame aj kolegyne/kolegov z iných krajov Slovenska, ako aj kolegyne/kolegov pôsobiace/pôsobiacich v zahraničí.

Zvlášť sa potešíme medikom a medičkám, ako aj študentom a študentkám iných zdravotníckych odborov! Verejné prednášky s diskusiou sú však otvorené aj všetkým záujemcom o konkrétnu problematiku. 

Od roku 2011 (prvé mesačné stretnutie KKLZ BA sa konalo 8. 2. 2011) sa stretávame pri týchto pravidelných aktivitách:

  • Mesačné stretnutia, po prestávke kvôli pandémii Covid-19, od februára 2021 obnovené - nateraz dištančnou formou.  
  • Mesačné stretnutia. Bývajú zvyčajne druhú (aktuálne štvrtú) stredu v mesiaci, okrem mesiacov júl - august (kvôli pandémii Covid-19 od apríla 2020 pozastavené). Spravidla sa konajú v posluchárni Onkologického ústavu sv. Alžbety (OÚSA) v Bratislave na Heydukovej ul. 10. (začiatok zvyčajne o 17:00, prezentácia s diskusiou, malé agapé) v spolupráci s Ústavom medicínskej etiky a bioetiky n. f. v Bratislave.  
  • Sv. Omša za lekárov, sestry a všetkých zdravotníkov, za pacientov a ich blízkych predchádza každé prezenčné mesačné stretnutie. Koná sa zvyčajne v Kostole Alžbetínok na Špitálskej ul. 21 v Bratislave (začiatok zvyčajne o 16:00) .  
  • Aktualizácia internetovej stránky a vybavovanie podnetov z elektronickej pošty (e-mail: kklzba@gmail.com). Od 11. februára 2021 je naša obnovená webstránka umiestnená na novej doméne www.kklz.org (predchádzajúca webstránka je naďalej k dispozícii na doméne www.kklz.sk
  • Máme veľké očakávania a plány, ktorých realizácia záleží najmä od:
  1. Božieho požehnania a
  2. Tvojho zapojenia!

Cíť sa pozvaná/ý, príď a zapoj sa!